Produktet er tilføjet kurven

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser - Vinduer.bilka.dk

Nedenstående handelsbetingelser opdateres løbende og er gældende for alle køb hos vinduer.bilka.dk.

Hjemmesiden www.vinduer.bilka.dk ejes og drives af Dansk Supermarked A/S, Bilka, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand (herefter “vinduer.bilka.dk”).

Kundeservice kan kontaktes på tlf. 87 78 30 60

 

1) Bestilling

De varer, du ønsker at bestille, lægges i indkøbskurven ved at klikke på "læg i kurv" ud for de pågældende varer. Ved at klikke "Se indkøbskurv" kan du til enhver tid se hvilke varer, du har lagt i indkøbskurven, samt prisen på varerne. Når du er færdig med at vælge de varer, du ønsker, og når du har accepteret nærværende handelsbetingelser, går du videre til betalingssiderne, hvor du kan afgive din bindende bestilling og gennemføre betalingen. Du kan afbryde købet helt frem til det tidspunkt, hvor du gennemfører betalingen.  
BEMÆRK: En bestilling på specialmål, kan efter 12 timer fra bestillingstidspunktet IKKE annulleres eller ændres uanset hvilken ændring, der ønskes. Bestillinger foretaget i tidsrummet fredag kl. 14.00 til søndag kl 12.00 kan ikke annulleres eller ændres efter mandag kl. 9.00. Ønske om ændring inden for ovenstående bestillingstidspunkt skal ALTID meddeles på mailadressen vinduer@bilka.dk og skal efterfølgende bekræftes af vinduer.bilka.dk på mail for at være gældende.

 

2) Betaling

Sikker krypteret forbindelse: Betaling sker kontant i DKK ved brug af Dankort eller andet anvist betalingskort/ kreditkort. Enhver form for overførsel af penge til vinduer.bilka.dk.dk via hjemmesiden www.vinduer.bilka.dk.dk sker via en sikker, krypteret forbindelse. Oplysningerne sendes krypteret, hvilket kan genkendes på, at der i browserens statuslinje vises et lukket låseikon. Betaling sker via ePay, og det anvendte betalingssystem opfylder derfor meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsmodulet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, navn på kortholder, udløbsdato og kontrolcifre. vinduer.bilka.dk gemmer ikke oplysninger om dit betalingskort, og når betalingen er gennemført, sletter tillige ePay alle informationer herom.
Betaling af varer: Hele beløbet bliver automatisk hævet på dit indbetalingskort i forbindelse med afsendelse og fakturering. Såfremt du i tidsrummet mellem tidspunktet for bestilling til afsendelse skifter kontonr./ får nyt betalingskort, eller der på anden måde sker ændringer i dine kort og kontooplysninger, således at det skyldige beløb ikke vil kunne trækkes i henhold til de samme oplysninger, som var gældende ved bestilling, er du forpligtet til straks at give meddelelse herom til vinduer.bilka.dk og samtidig aftale, hvorledes du inden leveringstidspunktet skal betale. Såfremt beløbet ikke kan trækkes på den konto i henhold til de kort- og kontooplysninger, du har oplyst i forbindelse med bestillingen, og såfremt du ikke inden leveringstidspunktet på anden måde har betalt, er vinduer.bilka.dk berettiget til efter eget valg enten at kræve købsaftalen gennemført som aftalt eller at beholde varerne.

 

3) Oplysninger inden du afgiver bindende bestilling

Udover de forhold, der er oplyst i nærværende handelsbetingelser, vil du, før du afgiver din bindende bestilling, jf. ovenfor pkt. 1 og 2, på din skærm bl.a. få følgende oplysninger, som også kan printes ud på papir. Beskrivelse af de bestilte varer samt pris i DKK inkl. moms. - Totalbeløbet, som skal betales med specifikation af evt. fragtomkostninger og gebyrer 


4) Ordrebekræftelse

Når varerne er bestilt, betalingen er gennemført, og vinduer.bilka.dk har godkendt din bestilling, fremsendes en ordrebekræftelse til dig via e-mail (modtager du ikke din ordrebekræftelse på den indtastede e-mail, kontakt da vinduer.bilka.dk på tlf. 87 78 30 60. Ordrebekræftelsen sendes til den e-mailadresse, du har oplyst i forbindelse med bestillingen. Ordrebekræftelsen vil indeholde følgende: 

- Navn på køber 
- Navn og adresse på sælger (vinduer.bilka.dk) 
- Beskrivelse af de bestilte varer samt pris i DKK inkl. moms. 
- Totalbeløbet, som skal betales med specifikation af evt. fragtomkostninger og gebyrer 
- At betalingen er sket via betalingskort 
- Købsdato (transaktionsdato) 
- Leveringstidspunkt 
- Leveringsadresse 
- Ordrenummer 
- Transaktionsvaluta 
- Transaktionsnummer 
- Gengivelse af vinduer.bilka.dk´s handelsbetingelser 
- At betalingen er gennemført 

 

5) Priser

Alle priser på produkterne er angivet i DKK (danske kroner) inkl. moms, men ekskl. fragtomkostninger. vinduer.bilka.dk er til enhver tid berettiget til uden varsel at ændre sine priser. De priser, du skal betale, er de priser, der er gældende på bestillingstidspunktet. Priserne er dagspriser. Når du handler med vinduer.bilka.dk.dk, indgås aftaler på dansk. Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du logge ind på siden eller sende en mail til vinduer@bilka.dk. Fragtomkostningerne afhænger af hvor i landet, du bor, og hvor meget du køber. Når du har valgt produkter og indtastet dit postnummer, vil du i din produkt- og prisoversigt, inden du afgiver din endelige bestilling, kunne se prisen på fragten. Prisen er angivet i DKK inkl. moms. Vi har ikke mulighed for at sælge vores produkter til udlandet, herunder Grønland og Færøerne. Produkter, der monteres i udlandet, herunder Grønland og Færøerne (Sverige undtaget), er IKKE omfattet af vores garanti. Vinduer.bilka.dk forbeholder sig ret til at annullere en ordre hvis det viser sig at der er tale om en fejlberegning på grund af manglende browser kompatibilitet eller begrænset mulighed for at afvikle det javascript der bruges for at beregne korrekt pris.

 

6) Målangivelse, design, materialevalg og montering 

De anførte mål er altid angivet som produkternes udvendige karmmål. Målene opgives altid som bredde x højde. Produkterne udføres i almindelig god kvalitet svarende til prisen. vinduer.bilka.dk foretager løbende produktudvikling. vinduer.bilka.dk forbeholder sig derfor ret til - til enhver tid og uden varsel - at ændre design og udformning af sine produkter samt at ændre materialevalg. Bestilte varer vil altid blive produceret i henhold til de til enhver tid gældende standarder for vinduer.bilka.dk’s/Sparvinduer´s produktion på det pågældende bestillingstidspunkt. Varer, der bestilles på forskellige tidspunkter, er derfor ikke nødvendigvis udført efter samme retningslinjer og er dermed ikke nødvendigvis ens. Vedrørende montering: Der er flere forskellige måder, hvorpå man kan montere de produkter, du køber fra vinduer.bilka.dk. Den korrekte montering afhænger af flere forhold, herunder lige netop dit hus. På denne baggrund har vinduer.bilka.dk valgt ikke at levere sine produkter med en monteringsvejledning.

 

7) Levering

De købte varer sendes med fragtmand til den i ordrebekræftelsen angivne leveringsadresse, dog kun til vognkant. Såfremt køber ikke er til stede på leveringstidspunktet, accepterer køber hermed, at vinduer.bilka.dk kan foretage levering i købers fravær. Uanset om køber er til stede på leveringstidspunktet eller ej, anses levering som sket, når de købte varer er aflæsset fra vognkanten på leveringsadressen eller aflæsset umiddelbart uden for leveringsadressen. Køber bærer risikoen for, at en fuldt læsset lastvogn kan køre frem til den anviste leveringsadresse. Er det ikke muligt at køre helt frem til leveringsadressen, anses levering som sket, når det købte er læsset af tættest muligt på leveringsadressen. Ventetid, unødig forlængelse af aflæsningstid eller forgæves leveringsforsøg som skyldes købers forhold, debiteres køber i henhold til fragtmandens gældende takster.

 

8) Fragtskader og andre skader

Fragtskade og evt. forkert antal varer skal meddeles til vinduer.bilka.dk på e-mailen vinduer@bilka.dk hurtigst muligt og gerne inden 24 timer efter, at levering har fundet sted. Køber skal ved levering kontrollere produkterne for fragtskader, det vil sige kontrollere, hvorvidt emballagen er brudt, eller om der er andre synlige tegn på skader, og om det bestilte antal enheder svarer til det leverede, inden der kvitteres for modtagelse. Selve emballagen og/eller pallen skal ikke brydes og/eller åbnes for kontrol af fragtskader.

 

9) Leveringstidspunkt

Levering vil ske på det tidspunkt, der er angivet i ordrebekræftelsen. Produkter, der ikke er lagerførte, fremstilles specielt til dig efter de mål, du har ønsket. Derfor er leveringstidspunktet altid kun et ca.-tidspunkt. Indeholder din ordre både lagervarer og varer efter specialmål, vil din ordre blive leveret af to gange. Lagervarerne vil blive leveret indenfor 48 timer, hvorefter varer i specialmål vil blive leveret når de er produceret. Såfremt levering sker senest 4 uger efter den i ordrebekræftelsen forventede leveringstid, vil leveringen være at betragte som rettidig, og køber kan således ikke påberåbe sig forsinkelse. Forbehold: Forsinkelse, der skyldes force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale-, ordrebehandlings- og fabrikationsfejl samt forsinkelse fra underleverandørers side, kan ikke påberåbes af køber. Køber kan i alle tilfælde maksimalt kræve skadeserstatning svarende til det købte produkts værdi.

 

10) Fortrydelsesret

Fortrydelsesret ved køb af specialfremstillede varer.

Ved køb af varer online har en privatperson (forbruger) normalt 14 dages fortrydelsesret. Dette udgangspunkt fraviges i nærværende handelsbetingelser af følgende hensyn: Specialproducerede varer, der bestilles hos vinduer.bilka.dk, er specielt fremstillet efter købers individuelle ønsker og behov i henhold til de af køber angivne specifikationer og specialmål. For at sikre den billigst mulige produktionsgang (til gavn for køber) samt den kortest mulige leveringstid har vinduer.bilka.dk etableret et højteknologisk og fuldautomatisk ordre- og produktionssystem, der sikrer, at produktionen af de bestilte produkter påbegyndes automatisk og straks efter, at køber har afgivet sin bestilling og gennemført betalingen. Købere af produkter hos vinduer.bilka.dk accepterer af ovennævnte hensyn, at fortrydelsesretten begrænses til kun at gælde frem til tidspunktet for påbegyndelse af produktionen af den pågældende bestilling. Idet produktionen påbegyndes automatisk og straks ved bestilling, har køber reelt ingen fortrydelsesret.

 

Fortrydelsesret ved køb af lagervarer.

Den normale 14 dages fortrydelsesret for privatpersons køb af varer online - gælder kun produkter der lagerføres. Vi har udvidet den almindelige fortrydelesesret på lagervarer til 30 dage. Fortrydelsesretten løber fra den dag, varen modtages.

Fortrydelsesretten betyder ikke, at du har en ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. Hvis varen er blevet håndteret på en sådan måde, at den ikke har nogen værdi, vil du ikke have krav på at få købesummen retur. For at få den fulde købesum retur, må varen kun være brugt i samme grad, som er accepteret inden købet i en almindelig fysisk butik. Før du sender en vare retur, skal du derfor gøre dig klart, om en almindelig butik ville acceptere den benyttelse af varen den har været udsat for. Du har altså ret til at se varen an og afprøve visse funktioner. Derimod vil returbeløbet kunne nedsættes, såfremt varen har været brugt i en længerevarende periode eller i det hele taget viser tegn på slid.

Den originale emballage kan være en væsentlig del af varens værdi, vi anbefaler derfor, at du sender den originale emballage med retur. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor der ud fra en vurdering foretaget af vinduer.bilka.dk vil blive krediteret et beløb svarende til forringelsen.

Hvis du fortryder købet, og ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret skal varerne være afsendt til: vinduer.bilka.dk, Kratholmvej 27, 5260 Odense S, senest 30 dage efter vi har modtaget utvetydig erklæring om, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Eller med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede varen i en butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi varen som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købesummen retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Ved handelsmæssig værdi skal forstås den pris, sammenlignelige varer sælges til brugt mellem erhvervsdrivende.

Såfremt varen har været monteret, installeret og/eller taget i brug forbeholder vinduer.bilka.dk sig ret til at nedsætte tilbagebetalingsbeløbet med et beløb der svarer til forringelsen af varens værdi.

Du har selv ansvaret for at varen returneres til os i hel stand.

Ønsker du at gøre brug af din 30-dages fortrydelsesret, skal du give os meddelelse herom senest 30 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen. Meddelelsen kan gives i form af en utvetydig erklæring på e-mail til vinduer@bilka.dk, på telefon 87 78 30 60. Du kan med fordel hente retur formular her (fortrydelsesskema) og sende den til os via mail til: vinduer@bilka.dk.  

Udgifterne til tilbagelevering af varen i tilfælde af fortrydelse påhviler dig som forbruger. Eventuelle omkostninger vinduer.bilka.dk måtte pådrage sig ved din nægtelse af varens levering vil blive modregnet i det beløb vinduer.bilka.dk krediterer i forbindelse med varens tilbagelevering til vinduer.bilka.dk.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med, eller til din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Den eneste omkostning, du har, når du fortryder, er fragtomkostninger for at sende varen tilbage til os. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.
 


11) Reklamation og garanti

Er et købt produkt mod forventning behæftet med en fejl eller mangel, kan køber gøre mangelbeføjelser gældende (reklamere) i henhold til gældende dansk lovgivning. Når du handler på vinduer.bilka.dk.dk, har du derfor 24 måneders reklamationsret. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Alle reklamationer bedes altid ske via vores serviceformular på hjemmesiden vinduer.bilka.dk.dk/serviceformular og være vedhæftet billeddokumentation. Synlige mangler og/eller skader ved det leverede skal meddeles inden monteringen og senest 24 timer efter, at leveringen har fundet sted. Fejl eller mangler, der måtte opstå efterfølgende inden for den almindelige reklamationsperiode, skal hurtigst muligt meddeles via ovennævnte serviceformular på hjemmesiden. I alle tilfælde er vinduer.bilka.dk berettiget til at afhjælpe inden for rimelig tid, foretage ombytning eller tage de pågældende produkter retur. Ved berettiget reklamation kan vinduer.bilka.dk vælge at udbedre skaden, erstatte med ny vare eller give dekort på varen. 
Såfremt vinduer.bilka.dk leverer et nyt produkt, dækkes montageomkostninger ikke. På sikringsprodukter, maling og andre løsdele ydes der reklamationsret iht. Købeloven. På termoglas videregiver vinduer.bilka.dk producentens garanti, som er 5 år. På vinduer og døre ydes der 5 års produktgaranti på træ og glas. Udover vores normale 5 års garanti i henhold til vores handelsbetingelser, tilbyder vi udvidet garanti på ekstra 5 år, så den samlede garantiperiode er 10 år på alle vores produkter i træ, træ-aluminium og PVC. Den visuelle kvalitet på vinduer og døre bedømmes på 3 meters afstand og aldrig i direkte sollys. 

Garanti og reklamationsretten omfatter ikke: Almindelig efterhjælp såsom justering af hængsler, rammer, finpudsning og smårifter i træet, udtræk fra knaster, opkogning eller bobler i malingen. Indtrængen af vand i bunden af indadgående døre mellem dørramme og dørtrin ved montering på udsatte steder eller ved specielle vind- og nedbørsforhold er ligeledes ikke omfattet af garantien og reklamationsretten. Der ydes ikke garanti for tæthed på indadgående dobbeltdøre, indadgående døre, der er monteret i gavl over stueplan, og udhusdøre med 1-punkts-lukke. Maling udføres iht. udfaldsbeskrivelsen, som kan rekvireres hos os. Der ydes ikke garanti på malingen. Reklamationsretten og garantien bortfalder hvis: 
1) umonterede varer ikke er opbevaret tørt og sikkert
2) umalede produkter i fyrretræ. Her giver vi 2 års garanti.
3) monteringen ikke er korrekt udført
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: vinduer.bilka.dk, Kratholmvej 27, 5260 Odense S. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og sørg for at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 

12) Behandling af personoplysninger

vinduer.bilka.dk lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. De personlige oplysninger, du afgiver i forbindelse med din bestilling (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.), anvendes kun i det omfang, dette er nødvendigt for gennemførelsen af købet, og oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand. vinduer.bilka.dk’s behandling af personlige oplysninger sker i henhold til gældende persondatabeskyttelseslovgivning, og vinduer.bilka.dk ApS, jf. nærmere selskabsoplysninger ovenfor, er i denne sammenhæng dataansvarlig og databehandler. Alle servere, som benyttes til lagring af personlige oplysninger afgivet ved bestilling, er placeret sikret og centralt hos vinduer.bilka.dk eller hos vinduer.bilka.dk´s it-partner. Data til brug for betalingens gennemførelse beror hos betalingsudbyderen ePay. Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og du kan også kræve oplysningerne slettet, når købet er gennemført. Du skal blot henvende dig til vinduer.bilka.dk, jf. ovennævnte kontaktdata. Personoplysningerne registreres hos vinduer.bilka.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og den ansatte hos vinduer.bilka.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på vinduer.bilka.dk.dk er vinduer.bilka.dk. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Cookies 
På vinduer.bilka.dk.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på vinduer.bilka.dk.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende, vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades m.v. Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere vinduer.bilka.dk.dk.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vinduer@bilka.dk. I tilfælde af at det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt (se www.kfst.dk) eller til EU-Kommissionens online klageportal. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse vinduer@bilka.dk.